Voltsan oferă clienților săi posibilitatea de returnare a produselor conform politicii interne și a legislației în vigoare.
Această politică este suplimentară față de drepturile oferite de lege și nu afectează în nici un fel drepturile legale de retragere în 30 de zile pentru comerț la distanță.
Voltsan își rezervă dreptul de a refuza un retur în cazul în care criteriile de retur nu sunt îndeplinite în întregime.

SERVICIUL DE RETUR se asigură în condițiile în care:

● Produsele se returnează în maximum 30 de zile calendaristice de la achiziţie;

● Produsele au etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care acestea au fost livrate.

● Produsul trebuie să se prezinte în aceeași stare în care a fost livrat.

● Dacă ați cumpărat mai multe produse de același fel și vreți să le returnați pe toate, asigurați-vă că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

● Puteți returna becurile, prelungitoarele, prizele, întrerupătoarele, bateriile, spoturile, etc., doar dacă sunt sigilate.

● Este prezentat în original documentul fiscal (factura/bonul fiscal) care dovedeşte achiziţionarea produselor în cauză (și documentele însoțitoare);

● Produsele sunt obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achiziționate) cu toate accesoriile și eticheta integre (fără urme de utilizare, deteriorare, lovire);

● Produsele returnate sunt în stoc și din același lot;

● Produsele nu fac parte din categoria produselor care, prin natura lor nu pot fi returnate, cu excepția situației în care sunt încă sigilate;

● Produsele returnate sunt la unitatea de ambalare/vânzare (pachet, rolă, cutie, etc.);

 

 

NU se returnează şi NU se înlocuiesc decât din motive de conformitate următoarele produse/game de produse:

● Acumulatorii, becurile obișnuite, becurile cu halogen (scoase din cutia originală);

● Produsele vândute la metru, precum şi produsele personalizate la cererea şi după specificațiile clientului;

 

● Nu se acceptă produsele dacă asupra acestora au fost efectuate intervenții neautorizate, prousele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

RESTITUIREA SUMELOR PROVENITE DIN SERVICIUL DE RETUR SE VA FACE ASTFEL:

● În numerar, pentru sumele plătite în numerar în magazin;

Notă: În cazul persoane juridice este necesară eliberarea unei chitanțe de către aceștia pentru restituirea sumei în numerar (conform OMFP nr. 2634/2015), în caz contrar suma va fi restituită prin bancă;

● Prin virament bancar, pentru plățile efectuate prin bancă (O.P.), inclusiv cele achitate prin card bancar (în cazul solicitării returului la o dată ulterioară vânzării);

● Prin transmiterea către bancă a solicitării de anulare/refacere a tranzacției, în cazul în care plata s-a efectuat cu card bancar (în cazul în care produsele se returnează în aceeași zi în care s-a efectuat plata).

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Voltsan prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale pentru:

– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră care include și returnarea produselor/restituirea sumelor ca urmare a acceptării serviciului de retur, conform prevederilor legale/condițiilor menționate mai sus;

– pentru conformarea cu normele, reglementările legale.

 

În cazul în care nu există neconformități, iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, angajații VOLTSAN vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale (factură de retur/avans, dispoziție de compensare, dispoziție de plată, chitanță). 

Datele necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire la: nume, prenume, adresă, seria și nr. CI, cont bancar, după caz. 

Ne angajăm să folosim datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care nu doriți să furnizați aceste date, returnarea produselor nu este posibilă, chiar dacă se încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul fiscal.