GDPR PE ÎNȚELESUL DUMNEAVOASTRĂ

Siguranța datelor personale pe care ni le furnizați în cadrul SITE-ului este foarte importantă pentru noi, de aceea tratăm cu SERIOZITATE orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră. VOLTSAN își dorește să vă ofere o experiență unică în timpul navigării în magazinul online și contribuie la alegerea și dezvoltarea celei mai bune soluții pentru interacțiunea utilizatorului cu site-ul.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation) a fost pus în aplicare din 25 MAI 2018. Acest regulament face referire la faptul că orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste cerințe noi și să ofere informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele într-un mod transparent.

 

DE CE SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE?

Suntem dedicați în a avea grijă de datele dvs. cu caracter personal (date ce includ nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, adresă, etc.) care se regăsesc în baza noastră de date și din necesitatea de a ne conforma cu dispozițiile GDPR, vă aducem la cunosțință că aceste date sunt utilizate doar pentru îndeplinirea cu succes a proceselor desfășurate în cadrul magazinului online (printre care se numără, dar fără a se limita la: COMENZI, TRANSPORT, LIVRĂRI, GARANȚII și SERVICE, SUPORT CLIENȚI, RECRUTARE).

CE OPȚIUNI AM?

Puteți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens, puteți să consultați secțiunea Politica de confidențialitate.

CUM MĂ INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTĂRI?

Vă garantăm protecția și securitatea datelor dvs. personale și vrem să fiți informați și să decideți asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le divulgați.

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta politică în interacțiunea dvs. cu magazinul online, vă rugăm să consultați și informațiile de mai jos.

CUM VĂ POT CONTACTA?

Dacă aveți neclarități sau doriți informații suplimentare cu privire la protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa office@voltsan.ro și vom răspunde în cel mai scurt timp.

Magazinul online VOLTSAN prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

DEFINIȚII

● Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este S.C. Luxirian Company S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J9/154/2014, cod fiscal RO 32918296 și sediul social în Șoseaua Buzăului, nr. 102, lot 1, Brăila, denumit în continuare „Operatorul” sau „Voltsan”.

● Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Brăila, Șoseaua Buzăului, nr. 102, lot 1, Sediul Voltsan – în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: office@voltsan.ro

● Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre care este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

● Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată prin referire la: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

● Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (numele, prenumele, data nașterii, adresa, telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

● Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre VOLTSAN și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu confidențialitate și numai în scopurile pentru care au fost colectate.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII:

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și partial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns https, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Localizarea geografică:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și articolele magazinului VOLTSAN, este stocată și utilizată adresa IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs, adresa IP nu este stocată la noi în scopul localizării geografice.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstante date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

c. Date pentru contul de client:

În momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii „client nou“, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei Voltsan. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o comandă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

d. Date pentru plasarea unei comenzi:

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

e. Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de Voltsan doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter.

 

 ➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

1.2. ACTIVITĂȚI DE RECRUTARE:

● În vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Voltsan, puteți utiliza secțiunea noastră online creată în acest sens și accesibilă in secțiunea Carieră.

● Datele și documentele dumneavoastră le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul Voltsan. Acestea sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 ➢ TEMEI JURIDIC: consimțământul persoanei vizate.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

● Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online Voltsan de către vizitatori.

● În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea, cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-si poată relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Vă rugăm să consultați Politica Cookies pentru a obține informații detaliate.

➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi în permanență servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului Voltsan.

În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.

2. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive mentionate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

➢ Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: office@voltsan.ro, ori la adresa poștală: Șoseaua Buzăului, nr. 102, lot 1, Brăila, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

➢ În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea ți numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul. 

3.1. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL PROCESĂRII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de Voltsan sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.

În cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important să știți că această operațiune se desfășoară înr-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plăți, iar Voltsan transmite către procesatorul de plăți doar date referitoare la comanda dumneavoastră (Voltsan nu accesează și nu procesează nici o dată personală referitoare la cardul bancar).

3.2. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL FUNCȚIONĂRII SERVICIULUI NEWSLETTER

Pentru a fi siguri că acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat în domeniul livrării e-mailurilor.

Puteți oricând renunța la serviciul newsletter – apăsând butonul „Dezabonare” din e-mailul recepționat, fie prin transmiterea unui email la adresa office@voltsan.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI AUTORITĂȚI COMPETENTE SĂ CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania Voltsan poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CĂTRE ALȚI TERȚI

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem personal specializat în domeniul programării și al mentenanței software.

3.5. SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spatiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP intreagă va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: detalii aici .

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service și Google Analytics.

4. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

● Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) accesibil aici.

● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.